Actualización do calendario de vacinación ao longo de toda a vida

O Calendario de vacinación ao longo de toda a vida, vixente ata o de agora, publicouse o 15 de setembro de 2022 seguindo as recomendacións de organismos internacionais, así como as do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, e engloba a vacinación rutineira prenatal e a vacinación na poboación infantil, adolescente e adulta.

Neste ano 2023 faise necesario publicar unha nova actualización deste calendario, que pasa a denominarse Calendario de inmunización ao longo de toda a vida, coa incorporación de novas opcións preventivas que inclúen tanto vacinas como anticorpos monoclonais.


As principais novidades que cómpre destacar nesta actualización son:

  1. A incorporación da vacinación sistemática fronte ao herpes zóster en dúas franxas de idade: persoas segundo vaian cumprindo 65 e 80 anos.
  2. Substitución da vacina pneumocócica conxugada 13-valente pola 20-valente aos 65 anos, eliminando así a pauta secuencial nesta franxa de idade.
  3. Cambio da vacina meningocócica conxugada C pola vacina tetravalente (ACWY) aos 4 meses de idade.
  4. Introdúcese a vacinación fronte ao rotavirus aos 2 e 4 meses.
  5. Introdúcese a inmunización con anticorpo monoclonal fronte ao virus respiratorio sincitial aos lactantes antes do seu primeiro contacto co virus.
  6. A vacinación fronte á gripe en nenos/as de 6 a 59 meses será dunha soa dose (a excepción daqueles con condicións de risco que sexan menores de 9 anos que non se vacinaran previamente, que recibirán dúas doses separadas polo menos 4 semanas).

Todas estas recomendacións fanse desde o rigor científico, atendendo aos produtos vacinais dispoñibles no mercado e ás indicacións das fichas técnicas destes. Este documento segue a ser a ferramenta de apoio ao profesional, co compromiso de actualización das indicacións e pautas de vacinación vixentes.

Consulta aquí o documento do SERGAS sobre o Calendario de vacinación ao longo de toda a vida


Imprimir  

Calle Álvaro Cunqueiro, Nº 7 - 1º

15008 - A Coruña

981 168 033

Horario de oficina:

9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves

viernes de 08:00 a 14:30 horas 

 

Calle Romero Donallo, Nº 27 - Entlo.

15706 - Santiago de Compostela

981 598 870

Horario de oficina:

9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves

viernes de 08:00 a 14:30 horas