Corrección de erros na resolución do 2 de xuño de 2023 sobre a hora de inicio dos primeiros exames da oposición

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 2 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar, a data e a hora de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas clases de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria, convocado pola Resolución do 24 de novembro de 2021.

 

Advertido erro na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 109, do venres 9 de xuño de 2023, na páxina 35869, no punto primeiro, onde di: «Sábado, 24 de xuño de 2023, ás 10.00 horas, as seguintes clases:», debe dicir: «Sábado, 24 de xuño de 2023, ás 9.00 horas, as seguintes clases:».

 

DOG 110


Imprimir  

Calle Álvaro Cunqueiro, Nº 7 - 1º

15008 - A Coruña

981 168 033

Horario de oficina:

9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves

viernes de 08:00 a 14:30 horas 

 

Calle Romero Donallo, Nº 27 - Entlo.

15706 - Santiago de Compostela

981 598 870

Horario de oficina:

9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves

viernes de 08:00 a 14:30 horas