Lugar, data e hora da oposición de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar, a data e a hora de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas clases de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria, convocado pola Resolución do 24 de novembro de 2021.

 

DOG 109


Imprimir  

Calle Álvaro Cunqueiro, Nº 7 - 1º

15008 - A Coruña

981 168 033

Horario de oficina:

8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes

 

 

Calle Romero Donallo, Nº 27 - Entlo.

15706 - Santiago de Compostela

981 598 870

Horario de oficina:

8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes